行宫


寥落古行宫,宫花寂寞红。白头宫女在,闲坐说玄宗。


<p>liao luo gu xing gong ,gong hua ji mo hong 。bai tou gong nv zai ,xian zuo shuo xuan zong 。</p>
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

登鹳雀楼


白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。


<p>bai ri yi shan jin ,huang he ru hai liu 。yu qiong qian li mu ,geng shang yi ceng lou 。</p>
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

新嫁娘词


三日入厨下,洗手作羹汤。未谙姑食性,先遣小姑尝。

san ri ru chu xia ,xi shou zuo geng tang 。wei zuo gu shi xing ,xian qian xiao gu chang 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相思


红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。

hong dou sheng nan guo ,chun lai fa ji zhi 。yuan jun duo cai zuo ,ci wu zui xiang si 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅著花未?

jun zi gu xiang lai ,ying zhi gu xiang shi 。lai ri zuo chuang qian ,han mei zhu hua wei ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

鹿柴


空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。

kong shan bu jian ren ,dan wen ren yu xiang 。fan jing ru shen lin ,fu zhao qing tai shang 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

竹里馆


独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。

du zuo you zuo li ,dan qin fu chang xiao 。shen lin ren bu zhi ,ming yue lai xiang zhao 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

山中相送罢,日暮掩柴扉。春草明年绿,王孙归不归?(明年 一作:年年)

shan zhong xiang song ba ,ri mu yan chai zuo 。chun cao ming nian lv ,wang sun gui bu gui ?(ming nian yi zuo :nian nian )
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

问刘十九


绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?

lv yi xin zuo jiu ,hong ni xiao huo lu 。wan lai tian yu xue ,neng yin yi bei wu ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

哥舒歌


北斗七星高,哥舒夜带刀。至今窥牧马,不敢过临洮。

bei dou qi xing gao ,ge shu ye dai dao 。zhi jin kui mu ma ,bu gan guo lin zuo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

静夜思


床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。

chuang qian ming yue guang ,yi shi di shang shuang 。ju tou wang ming yue ,di tou si gu xiang 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

怨情


美人卷珠帘,深坐颦蛾眉。(颦 一作:蹙)但见泪痕湿,不知心恨谁。

mei ren juan zhu lian ,shen zuo zuo e mei 。(zuo yi zuo :zuo )dan jian lei hen shi ,bu zhi xin hen shui 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

向晚意不适,驱车登古原。夕阳无限好,只是近黄昏。

xiang wan yi bu shi ,qu che deng gu yuan 。xi yang wu xian hao ,zhi shi jin huang hun 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

听筝 / 鸣筝


鸣筝金粟柱,素手玉房前。欲得周郎顾,时时误拂弦。

ming zuo jin su zhu ,su shou yu fang qian 。yu de zhou lang gu ,shi shi wu fu xian 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

渡汉江


岭外音书断,经冬复历春。近乡情更怯,不敢问来人。

ling wai yin shu duan ,jing dong fu li chun 。jin xiang qing geng qie ,bu gan wen lai ren 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。