渡汉江


岭外音书断,经冬复历春。近乡情更怯,不敢问来人。
ling wai yin shu duan ,jing dong fu li chun 。jin xiang qing geng qie ,bu gan wen lai ren 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释
译文及注释译文客居岭外与家里音信断绝,经过了冬天又到了春天。离故乡越近心中越胆怯,不敢询问从家那边过来的人。
注释汉江:汉水。长江最大支流,源出陕西,经湖北流入长江。岭外:五岭以南的广东省广大地区,通常称岭南。唐代常作罪臣的流放地。书:信。来人:渡汉江时遇到的从家乡来的人。


参考资料:完善

1、
刘学锴 等.唐诗鉴赏辞典.上海:上海辞书出版社,1983:34-35


2、
赵明华.唐诗原来可以这样读.哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,2011-02:61-62


3、
张国举 等.唐诗精华注译评.长春:长春出版社,2010:29


拼音注释
yi wen ji zhu shiyi wen ke ju ling wai yu jia li yin xin duan jue ,jing guo liao dong tian you dao liao chun tian 。li gu xiang yue jin xin zhong yue dan qie ,bu gan xun wen cong jia na bian guo lai de ren 。
zhu shi han jiang :han shui 。chang jiang zui da zhi liu ,yuan chu shan xi ,jing hu bei liu ru chang jiang 。ling wai :wu ling yi nan de guang dong sheng guang da di qu ,tong chang cheng ling nan 。tang dai chang zuo zui chen de liu fang di 。shu :xin 。lai ren :du han jiang shi yu dao de cong jia xiang lai de ren 。


can kao zi liao :wan shan

1、
liu xue zuo deng .tang shi jian shang ci dian .shang hai :shang hai ci shu chu ban she ,1983:34-35


2、
zhao ming hua .tang shi yuan lai ke yi zhe yang du .ha er bin :hei long jiang ke xue ji shu chu ban she ,2011-02:61-62


3、
zhang guo ju deng .tang shi jing hua zhu yi ping .chang chun :chang chun chu ban she ,2010:29