宣妙樓0


云观烟楼是梵家,竹围如洗逼寒沙。 因风绿浪摇晴麦,遇雨红香落涧花。 人锁昼房听鸟语,僧归晚坞放蜂衙。 不须老远来沽酒,只觅天酥爲点茶。


yun guan yan lou shi zuo jia ,zhu wei ru xi bi han sha 。 yin feng lv lang yao qing mai ,yu yu hong xiang luo jian hua 。 ren suo zhou fang ting niao yu ,seng gui wan wu fang feng ya 。 bu xu lao yuan lai gu jiu ,zhi mi tian su dian cha 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

空白处填写

云观烟楼是梵家

竹围如洗逼寒沙

因风绿浪摇晴麦

遇雨红香落涧花

人锁昼房听鸟语

僧归晚坞放蜂衙

不须老远来沽酒

只觅天酥爲点茶