过零丁洋


辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

xin ku zao feng qi yi jing ,gan ge liao luo si zhou xing 。shan he po sui feng piao xu ,shen shi fu chen yu da ping 。huang kong tan tou shuo huang kong ,ling ding yang li tan ling ding 。ren sheng zi gu shui wu si ?liu qu dan xin zhao han qing 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

南安军


梅花南北路,风雨湿征衣。出岭同谁出?归乡如此归!(如此 一作:如不)山河千古在,城郭一时非。饿死真吾志,梦中行采薇。

mei hua nan bei lu ,feng yu shi zheng yi 。chu ling tong shui chu ?gui xiang ru ci gui !(ru ci yi zuo :ru bu )shan he qian gu zai ,cheng guo yi shi fei 。e si zhen wu zhi ,meng zhong xing cai zuo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

端午即事


五月五日午,赠我一枝艾。 故人不可见,新知万里外。丹心照夙昔,鬓发日已改。 我欲从灵均,三湘隔辽海。

wu yue wu ri wu ,zeng wo yi zhi ai 。 gu ren bu ke jian ,xin zhi wan li wai 。dan xin zhao zuo xi ,zuo fa ri yi gai 。 wo yu cong ling jun ,san xiang ge liao hai 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

照江叠节,载画舫之清冰;待月举杯,呼芳樽于绿净。拜华星之坠几,约明月之浮槎。风雨满城,何幸两重阳之近;江山如画,尚从前赤壁之游。槁秸申酬,轮嗣布。

zhao jiang die jie ,zai hua zuo zhi qing bing ;dai yue ju bei ,hu fang zuo yu lv jing 。bai hua xing zhi zhui ji ,yue ming yue zhi fu zuo 。feng yu man cheng ,he xing liang zhong yang zhi jin ;jiang shan ru hua ,shang cong qian chi bi zhi you 。zuo jie shen chou ,lun si bu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

金陵驿二首


草合离宫转夕晖,孤云飘泊复何依?山河风景元无异,城郭人民半已非。满地芦花和我老,旧家燕子傍谁飞?从今别却江南路,化作啼鹃带血归。 万里金瓯失壮图,衮衣颠倒落泥涂。空流杜宇声中血,半脱骊龙颔下须。老去秋风吹我恶,梦回寒月照人孤。千年成败俱尘土,消得人间说丈夫。

cao he li gong zhuan xi zuo ,gu yun piao bo fu he yi ?shan he feng jing yuan wu yi ,cheng guo ren min ban yi fei 。man di lu hua he wo lao ,jiu jia yan zi bang shui fei ?cong jin bie que jiang nan lu ,hua zuo ti juan dai xue gui 。 wan li jin zuo shi zhuang tu ,zuo yi dian dao luo ni tu 。kong liu du yu sheng zhong xue ,ban tuo zuo long zuo xia xu 。lao qu qiu feng chui wo e ,meng hui han yue zhao ren gu 。qian nian cheng bai ju chen tu ,xiao de ren jian shuo zhang fu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

正气歌


余囚北庭,坐一土室。室广八尺,深可四寻。单扉低小,白间短窄,污下而幽暗。当此夏日,诸气萃然:雨潦四集,浮动床几,时则为水气;涂泥半朝,蒸沤历澜,时则为土气;乍晴暴热,风道四塞,时则为日气;檐阴薪爨,助长炎虐,时则为火气;仓腐寄顿,陈陈逼人,时则为米气;骈肩杂遝,腥臊汗垢,时则为人气;或圊溷、或毁尸、或腐鼠,恶气杂出,时则为秽气。叠是数气,当之者鲜不为厉。而予以孱弱,俯仰其间,於兹二年矣,幸而无恙,是殆有养致然尔。然亦安知所养何哉?孟子曰:「吾善养吾浩然之气。」彼气有七,吾气有一,以一敌七,吾何患焉!况浩然者,乃天地之正气也,作正气歌一首。 天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星。于人曰浩然,沛乎塞苍冥。皇路当清夷,含和吐明庭。时穷节乃见,一一垂丹青。在齐太史简,在晋董狐笔。在秦张良椎,在汉苏武节。为严将军头,为嵇侍中血。为张睢阳齿,为颜常山舌。或为辽东帽,清操厉冰雪。或为出师表,鬼神泣壮烈。或为渡江楫,慷慨吞胡羯。或为击贼笏,逆竖头破裂。是气所磅礴,凛烈万古存。当其贯日月,生死安足论。地维赖以立,天柱赖以尊。三纲实系命,道义为之根。嗟予遘阳九,隶也实不力。楚囚缨其冠,传车送穷北。鼎镬甘如饴,求之不可得。阴房阗鬼火,春院閟天黑。牛骥同一皂,鸡栖凤凰食。一朝蒙雾露,分作沟中瘠。如此再寒暑,百沴自辟易。嗟哉沮洳场,为我安乐国。岂有他缪巧,阴阳不能贼。顾此耿耿存,仰视浮云白。悠悠我心悲,苍天曷有极。哲人日已远,典型在夙昔。风檐展书读,古道照颜色。

yu qiu bei ting ,zuo yi tu shi 。shi guang ba chi ,shen ke si xun 。dan zuo di xiao ,bai jian duan zhai ,wu xia er you an 。dang ci xia ri ,zhu qi zuo ran :yu liao si ji ,fu dong chuang ji ,shi ze wei shui qi ;tu ni ban chao ,zheng ou li lan ,shi ze wei tu qi ;zha qing bao re ,feng dao si sai ,shi ze wei ri qi ;zuo yin xin zuo ,zhu chang yan nue ,shi ze wei huo qi ;cang fu ji dun ,chen chen bi ren ,shi ze wei mi qi ;zuo jian za zuo ,xing zuo han gou ,shi ze wei ren qi ;huo zuo zuo 、huo hui shi 、huo fu shu ,e qi za chu ,shi ze wei hui qi 。die shi shu qi ,dang zhi zhe xian bu wei li 。er yu yi zuo ruo ,fu yang qi jian ,zuo zi er nian yi ,xing er wu zuo ,shi dai you yang zhi ran er 。ran yi an zhi suo yang he zai ?meng zi yue :「wu shan yang wu hao ran zhi qi 。」bi qi you qi ,wu qi you yi ,yi yi di qi ,wu he huan yan !kuang hao ran zhe ,nai tian di zhi zheng qi ye ,zuo zheng qi ge yi shou 。 tian di you zheng qi ,za ran fu liu xing 。xia ze wei he yue ,shang ze wei ri xing 。yu ren yue hao ran ,pei hu sai cang zuo 。huang lu dang qing yi ,han he tu ming ting 。shi qiong jie nai jian ,yi yi chui dan qing 。zai qi tai shi jian ,zai jin dong hu bi 。zai qin zhang liang zhui ,zai han su wu jie 。wei yan jiang jun tou ,wei zuo shi zhong xue 。wei zhang zuo yang chi ,wei yan chang shan she 。huo wei liao dong mao ,qing cao li bing xue 。huo wei chu shi biao ,gui shen qi zhuang lie 。huo wei du jiang zuo ,kang kai tun hu zuo 。huo wei ji zei zuo ,ni shu tou po lie 。shi qi suo bang zuo ,lin lie wan gu cun 。dang qi guan ri yue ,sheng si an zu lun 。di wei lai yi li ,tian zhu lai yi zun 。san gang shi xi ming ,dao yi wei zhi gen 。zuo yu zuo yang jiu ,li ye shi bu li 。chu qiu ying qi guan ,chuan che song qiong bei 。ding zuo gan ru zuo ,qiu zhi bu ke de 。yin fang zuo gui huo ,chun yuan zuo tian hei 。niu zuo tong yi zao ,ji qi feng huang shi 。yi chao meng wu lu ,fen zuo gou zhong zuo 。ru ci zai han shu ,bai zi bi yi 。zuo zai ju zuo chang ,wei wo an le guo 。qi you ta zuo qiao ,yin yang bu neng zei 。gu ci geng geng cun ,yang shi fu yun bai 。you you wo xin bei ,cang tian zuo you ji 。zhe ren ri yi yuan ,dian xing zai zuo xi 。feng zuo zhan shu du ,gu dao zhao yan se 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

水天空阔,恨东风,不惜世间英物。蜀鸟吴花残照里,忍见荒城颓壁。铜雀春情,金人秋泪,此恨凭谁雪?堂堂剑气,斗牛空认奇杰。那信江海余生,南行万里,属扁舟齐发。正为鸥盟留醉眼,细看涛生云灭。睨柱吞嬴,回旗走懿,千古冲冠发。伴人无寐,秦淮应是孤月。

shui tian kong kuo ,hen dong feng ,bu xi shi jian ying wu 。shu niao wu hua can zhao li ,ren jian huang cheng tui bi 。tong que chun qing ,jin ren qiu lei ,ci hen ping shui xue ?tang tang jian qi ,dou niu kong ren qi jie 。na xin jiang hai yu sheng ,nan xing wan li ,shu bian zhou qi fa 。zheng wei ou meng liu zui yan ,xi kan tao sheng yun mie 。zuo zhu tun zuo ,hui qi zou zuo ,qian gu chong guan fa 。ban ren wu mei ,qin huai ying shi gu yue 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

指南录后序


 德祐二年二月十九日,予除右丞相兼枢密使,都督诸路军马。时北兵已迫修门外,战、守、迁皆不及施。缙绅、大夫、士萃于左丞相府,莫知计所出。会使辙交驰,北邀当国者相见,众谓予一行为可以纾祸。国事至此,予不得爱身;意北亦尚可以口舌动也。初,奉使往来,无留北者,予更欲一觇北,归而求救国之策。于是辞相印不拜,翌日,以资政殿学士行。  初至北营,抗辞慷慨,上下颇惊动,北亦未敢遽轻吾国。不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后,予羁縻不得还,国事遂不可收拾。予自度不得脱,则直前诟虏帅失信,数吕师孟叔侄为逆,但欲求死,不复顾利害。北虽貌敬,实则愤怒,二贵酋名曰“馆伴”,夜则以兵围所寓舍,而予不得归矣。未几,贾余庆等以祈请使诣北。北驱予并往,而不在使者之目。予分当引决,然而隐忍以行。昔人云:“将以有为也”。  至京口,得间奔真州,即具以北虚实告东西二阃,约以连兵大举。中兴机会,庶几在此。留二日,维扬帅下逐客之令。不得已,变姓名,诡踪迹,草行露宿,日与北骑相出没于长淮间。穷饿无聊,追购又急,天高地迥,号呼靡及。已而得舟,避渚洲,出北海,然后渡扬子江,入苏州洋,展转四明、天台,以至于永嘉。  呜呼!予之及于死者,不知其几矣!诋大酋当死;骂逆贼当死;与贵酋处二十日,争曲直,屡当死;去京口,挟匕首以备不测,几自刭死;经北舰十余里,为巡船所物色,几从鱼腹死;真州逐之城门外,几彷徨死;如扬州,过瓜洲扬子桥,竟使遇哨,无不死;扬州城下,进退不由,殆例送死;坐桂公塘土围中,骑数千过其门,几落贼手死;贾家庄几为巡徼所陵迫死;夜趋高邮,迷失道,几陷死;质明,避哨竹林中,逻者数十骑,几无所逃死;至高邮,制府檄下,几以捕系死;行城子河,出入乱尸中,舟与哨相后先,几邂逅死;至海陵,如高沙,常恐无辜死;道海安、如皋,凡三百里,北与寇往来其间,无日而非可死;至通州,几以不纳死;以小舟涉鲸波出,无可奈何,而死固付之度外矣。呜呼!死生,昼夜事也。死而死矣,而境界危恶,层见错出,非人世所堪。痛定思痛,痛何如哉!  予在患难中,间以诗记所遭,今存其本不忍废。道中手自抄录。使北营,留北关外,为一卷;发北关外,历吴门、毗陵,渡瓜洲,复还京口,为一卷;脱京口,趋真州、扬州、高邮、泰州、通州,为一卷;自海道至永嘉、来三山,为一卷。将藏之于家,使来者读之,悲予志焉。  呜呼!予之生也幸,而幸生也何为?所求乎为臣,主辱,臣死有余僇;所求乎为子,以父母之遗体行殆,而死有余责。将请罪于君,君不许;请罪于母,母不许;请罪于先人之墓,生无以救国难,死犹为厉鬼以击贼,义也;赖天之灵,宗庙之福,修我戈矛,从王于师,以为前驱,雪九庙之耻,复高祖之业,所谓誓不与贼俱生,所谓鞠躬尽力,死而后已,亦义也。嗟夫!若予者,将无往而不得死所矣。向也使予委骨于草莽,予虽浩然无所愧怍,然微以自文于君亲,君亲其谓予何!诚不自意返吾衣冠,重见日月,使旦夕得正丘首,复何憾哉!复何憾哉!  是年夏五,改元景炎,庐陵文天祥自序其诗,名曰《指南录》。

 de dai er nian er yue shi jiu ri ,yu chu you zuo xiang jian shu mi shi ,du du zhu lu jun ma 。shi bei bing yi po xiu men wai ,zhan 、shou 、qian jie bu ji shi 。zuo shen 、da fu 、shi zuo yu zuo zuo xiang fu ,mo zhi ji suo chu 。hui shi zhe jiao chi ,bei yao dang guo zhe xiang jian ,zhong wei yu yi xing wei ke yi zuo huo 。guo shi zhi ci ,yu bu de ai shen ;yi bei yi shang ke yi kou she dong ye 。chu ,feng shi wang lai ,wu liu bei zhe ,yu geng yu yi zuo bei ,gui er qiu jiu guo zhi ce 。yu shi ci xiang yin bu bai ,yi ri ,yi zi zheng dian xue shi xing 。  chu zhi bei ying ,kang ci kang kai ,shang xia po jing dong ,bei yi wei gan zuo qing wu guo 。bu xing lv shi meng gou e yu qian ,jia yu qing xian zuo yu hou ,yu zuo zuo bu de huan ,guo shi sui bu ke shou shi 。yu zi du bu de tuo ,ze zhi qian zuo lu shuai shi xin ,shu lv shi meng shu zhi wei ni ,dan yu qiu si ,bu fu gu li hai 。bei sui mao jing ,shi ze fen nu ,er gui qiu ming yue “guan ban ”,ye ze yi bing wei suo yu she ,er yu bu de gui yi 。wei ji ,jia yu qing deng yi qi qing shi yi bei 。bei qu yu bing wang ,er bu zai shi zhe zhi mu 。yu fen dang yin jue ,ran er yin ren yi xing 。xi ren yun :“jiang yi you wei ye ”。  zhi jing kou ,de jian ben zhen zhou ,ji ju yi bei xu shi gao dong xi er zuo ,yue yi lian bing da ju 。zhong xing ji hui ,shu ji zai ci 。liu er ri ,wei yang shuai xia zhu ke zhi ling 。bu de yi ,bian xing ming ,gui zong ji ,cao xing lu su ,ri yu bei qi xiang chu mei yu chang huai jian 。qiong e wu liao ,zhui gou you ji ,tian gao di zuo ,hao hu mi ji 。yi er de zhou ,bi zuo zhou ,chu bei hai ,ran hou du yang zi jiang ,ru su zhou yang ,zhan zhuan si ming 、tian tai ,yi zhi yu yong jia 。  wu hu !yu zhi ji yu si zhe ,bu zhi qi ji yi !zuo da qiu dang si ;ma ni zei dang si ;yu gui qiu chu er shi ri ,zheng qu zhi ,lv dang si ;qu jing kou ,xie zuo shou yi bei bu ce ,ji zi zuo si ;jing bei jian shi yu li ,wei xun chuan suo wu se ,ji cong yu fu si ;zhen zhou zhu zhi cheng men wai ,ji zuo zuo si ;ru yang zhou ,guo gua zhou yang zi qiao ,jing shi yu shao ,wu bu si ;yang zhou cheng xia ,jin tui bu you ,dai li song si ;zuo gui gong tang tu wei zhong ,qi shu qian guo qi men ,ji luo zei shou si ;jia jia zhuang ji wei xun zuo suo ling po si ;ye qu gao you ,mi shi dao ,ji xian si ;zhi ming ,bi shao zhu lin zhong ,luo zhe shu shi qi ,ji wu suo tao si ;zhi gao you ,zhi fu xi xia ,ji yi bo xi si ;xing cheng zi he ,chu ru luan shi zhong ,zhou yu shao xiang hou xian ,ji zuo zuo si ;zhi hai ling ,ru gao sha ,chang kong wu gu si ;dao hai an 、ru gao ,fan san bai li ,bei yu kou wang lai qi jian ,wu ri er fei ke si ;zhi tong zhou ,ji yi bu na si ;yi xiao zhou she jing bo chu ,wu ke nai he ,er si gu fu zhi du wai yi 。wu hu !si sheng ,zhou ye shi ye 。si er si yi ,er jing jie wei e ,ceng jian cuo chu ,fei ren shi suo kan 。tong ding si tong ,tong he ru zai !  yu zai huan nan zhong ,jian yi shi ji suo zao ,jin cun qi ben bu ren fei 。dao zhong shou zi chao lu 。shi bei ying ,liu bei guan wai ,wei yi juan ;fa bei guan wai ,li wu men 、pi ling ,du gua zhou ,fu huan jing kou ,wei yi juan ;tuo jing kou ,qu zhen zhou 、yang zhou 、gao you 、tai zhou 、tong zhou ,wei yi juan ;zi hai dao zhi yong jia 、lai san shan ,wei yi juan 。jiang cang zhi yu jia ,shi lai zhe du zhi ,bei yu zhi yan 。  wu hu !yu zhi sheng ye xing ,er xing sheng ye he wei ?suo qiu hu wei chen ,zhu ru ,chen si you yu ;suo qiu hu wei zi ,yi fu mu zhi yi ti xing dai ,er si you yu ze 。jiang qing zui yu jun ,jun bu xu ;qing zui yu mu ,mu bu xu ;qing zui yu xian ren zhi mu ,sheng wu yi jiu guo nan ,si you wei li gui yi ji zei ,yi ye ;lai tian zhi ling ,zong miao zhi fu ,xiu wo ge mao ,cong wang yu shi ,yi wei qian qu ,xue jiu miao zhi chi ,fu gao zu zhi ye ,suo wei shi bu yu zei ju sheng ,suo wei ju gong jin li ,si er hou yi ,yi yi ye 。zuo fu !ruo yu zhe ,jiang wu wang er bu de si suo yi 。xiang ye shi yu wei gu yu cao mang ,yu sui hao ran wu suo kui zuo ,ran wei yi zi wen yu jun qin ,jun qin qi wei yu he !cheng bu zi yi fan wu yi guan ,zhong jian ri yue ,shi dan xi de zheng qiu shou ,fu he han zai !fu he han zai !  shi nian xia wu ,gai yuan jing yan ,lu ling wen tian xiang zi xu qi shi ,ming yue 《zhi nan lu 》。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

重阳


万里飘零两鬓蓬,故乡秋色老梧桐。雁栖新月江湖满,燕别斜阳巷陌空。落叶何心定流水,黄花无主更西风。乾坤遗恨知多少,前日龙山如梦中。

wan li piao ling liang zuo peng ,gu xiang qiu se lao wu tong 。yan qi xin yue jiang hu man ,yan bie xie yang xiang mo kong 。luo ye he xin ding liu shui ,huang hua wu zhu geng xi feng 。qian kun yi hen zhi duo shao ,qian ri long shan ru meng zhong 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

草合离宫转夕晖,孤云飘泊复何依?山河风景元无异,城郭人民半已非。满地芦花和我老,旧家燕子傍谁飞?从今别却江南路,化作啼鹃带血归。

cao he li gong zhuan xi zuo ,gu yun piao bo fu he yi ?shan he feng jing yuan wu yi ,cheng guo ren min ban yi fei 。man di lu hua he wo lao ,jiu jia yan zi bang shui fei ?cong jin bie que jiang nan lu ,hua zuo ti juan dai xue gui 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

扬子江


几日随风北海游,回从扬子大江头。臣心一片磁针石,不指南方不肯休。

ji ri sui feng bei hai you ,hui cong yang zi da jiang tou 。chen xin yi pian ci zhen shi ,bu zhi nan fang bu ken xiu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

乾坤能大,算蛟龙元不是池中物。风雨牢愁无著处,那更寒蛩四壁。横槊题诗,登楼作赋,万事空中雪。江流如此,方来还有英杰。(寒蛩 一作:寒虫)堪笑一叶漂零,重来淮水,正凉风新发。镜里朱颜都变尽,只有丹心难灭。去去龙沙,江山回首,一线青如发。故人应念,杜鹃枝上残月。

qian kun neng da ,suan zuo long yuan bu shi chi zhong wu 。feng yu lao chou wu zhu chu ,na geng han zuo si bi 。heng zuo ti shi ,deng lou zuo fu ,wan shi kong zhong xue 。jiang liu ru ci ,fang lai huan you ying jie 。(han zuo yi zuo :han chong )kan xiao yi ye piao ling ,zhong lai huai shui ,zheng liang feng xin fa 。jing li zhu yan du bian jin ,zhi you dan xin nan mie 。qu qu long sha ,jiang shan hui shou ,yi xian qing ru fa 。gu ren ying nian ,du juan zhi shang can yue 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

为子死孝,为臣死忠,死又何妨。自光岳气分,士无全节;君臣义缺,谁负刚肠。骂贼张巡,爱君许远,留取声名万古香。后来者,无二公之操,百炼之钢。人生翕歘云亡。好烈烈轰轰做一场。使当时卖国,甘心降虏,受人唾骂,安得流芳。古庙幽沉,仪容俨雅,枯木寒鸦几夕阳。邮亭下,有奸雄过此,仔细思量。

wei zi si xiao ,wei chen si zhong ,si you he fang 。zi guang yue qi fen ,shi wu quan jie ;jun chen yi que ,shui fu gang chang 。ma zei zhang xun ,ai jun xu yuan ,liu qu sheng ming wan gu xiang 。hou lai zhe ,wu er gong zhi cao ,bai lian zhi gang 。ren sheng zuo yun wang 。hao lie lie hong hong zuo yi chang 。shi dang shi mai guo ,gan xin jiang lu ,shou ren tuo ma ,an de liu fang 。gu miao you chen ,yi rong zuo ya ,ku mu han ya ji xi yang 。you ting xia ,you jian xiong guo ci ,zi xi si liang 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

和王夫人《满江红》韵,以庶几后山《妾薄命》之意。 燕子楼中,又捱过、几番秋色。相思处、青年如梦,乘鸾仙阙。肌玉暗消衣带缓,泪珠斜透花钿侧。最无端、蕉影上窗纱,青灯歇。曲池合,高台灭。人间事,何堪说!向南阳阡上,满襟清血。世态便如翻覆雨,妾身元是分明月。笑乐昌、一段好风流,菱花缺。

he wang fu ren 《man jiang hong 》yun ,yi shu ji hou shan 《zuo bao ming 》zhi yi 。 yan zi lou zhong ,you zuo guo 、ji fan qiu se 。xiang si chu 、qing nian ru meng ,cheng zuo xian zuo 。ji yu an xiao yi dai huan ,lei zhu xie tou hua zuo ce 。zui wu duan 、jiao ying shang chuang sha ,qing deng xie 。qu chi he ,gao tai mie 。ren jian shi ,he kan shuo !xiang nan yang zuo shang ,man jin qing xue 。shi tai bian ru fan fu yu ,zuo shen yuan shi fen ming yue 。xiao le chang 、yi duan hao feng liu ,ling hua que 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

试问琵琶,胡沙外怎生风色。最苦是、姚黄一朵,移根仙阙。王母欢阑琼宴罢,仙人泪满金盘侧。听行宫、半夜雨淋铃,声声歇。彩云散,香尘灭。铜驼恨,那堪说!想男儿慷慨,嚼穿龈血。回首昭阳辞落日,伤心铜雀迎秋月。算妾身、不愿似天家,金瓯缺。

shi wen pi pa ,hu sha wai zen sheng feng se 。zui ku shi 、yao huang yi duo ,yi gen xian zuo 。wang mu huan lan qiong yan ba ,xian ren lei man jin pan ce 。ting xing gong 、ban ye yu lin ling ,sheng sheng xie 。cai yun san ,xiang chen mie 。tong tuo hen ,na kan shuo !xiang nan er kang kai ,jiao chuan zuo xue 。hui shou zhao yang ci luo ri ,shang xin tong que ying qiu yue 。suan zuo shen 、bu yuan si tian jia ,jin zuo que 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。