渔家傲·天接云涛连晓雾


天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所。闻天语,殷勤问我归何处。我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!
tian jie yun tao lian xiao wu ,xing he yu zhuan qian fan wu 。fang fo meng hun gui di suo 。wen tian yu ,yin qin wen wo gui he chu 。wo bao lu chang zuo ri mu ,xue shi man you jing ren ju 。jiu wan li feng peng zheng ju 。feng xiu zhu ,peng zhou chui qu san shan qu !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

关于 【渔家傲·天接云涛连晓雾】 的诗词排序小游戏,点击下面的诗句按钮,即可进行排序的选择

学诗谩有惊人句

蓬舟吹取三山去!

风休住

仿佛梦魂归帝所

我报路长嗟日暮

九万里风鹏正举

星河欲转千帆舞

天接云涛连晓雾

殷勤问我归何处

闻天语

结果