风入松·寄柯敬仲0


画堂红袖倚清酣,华发不胜簪。几回晚直金銮殿,东风软、花里停骖。书诏许传宫烛,轻罗初试朝衫。御沟冰泮水挼蓝。飞燕语呢喃。重重帘幕寒犹在,凭谁寄、银字泥缄。报道先生归也,杏花春雨江南。

hua tang hong xiu yi qing han ,hua fa bu sheng zuo 。ji hui wan zhi jin zuo dian ,dong feng ruan 、hua li ting zuo 。shu zuo xu chuan gong zhu ,qing luo chu shi chao shan 。yu gou bing zuo shui lan 。fei yan yu ne zuo 。zhong zhong lian mu han you zai ,ping shui ji 、yin zi ni jian 。bao dao xian sheng gui ye ,xing hua chun yu jiang nan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

点击诗句,进行排序

画堂红袖倚清酣

报道先生归也

御沟冰泮水挼蓝

重重帘幕寒犹在

轻罗初试朝衫

华发不胜簪

书诏许传宫烛

杏花春雨江南

几回晚直金銮殿

东风软、花里停骖

凭谁寄、银字泥缄

飞燕语呢喃

结果