秋晓行南谷经荒村


杪秋霜露重,晨起行幽谷。黄叶覆溪桥,荒村唯古木。寒花疏寂历,幽泉微断续。机心久已忘,何事惊麋鹿。
zuo qiu shuang lu zhong ,chen qi xing you gu 。huang ye fu xi qiao ,huang cun wei gu mu 。han hua shu ji li ,you quan wei duan xu 。ji xin jiu yi wang ,he shi jing zuo lu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

关于 【秋晓行南谷经荒村】 的诗词排序小游戏,点击下面的诗句按钮,即可进行排序的选择

机心久已忘

荒村唯古木

晨起行幽谷

杪秋霜露重

幽泉微断续

寒花疏寂历

何事惊麋鹿

黄叶覆溪桥

结果