宣妙樓


雲觀烟樓是梵家,竹圍如洗逼寒沙。 因風綠浪摇晴麥,遇雨紅香落澗花。 人鎖晝房聽鳥語,僧歸晚塢放蜂衙。 不須老遠來沽酒,只覓天酥爲點茶。
zuo yin yan shi zuo jia ,zhu ru xi bi han sha 。 yin zuo jin lang yao qing zuo ,yu yu ji xiang luo hua 。 ren zuo fang long zuo zha ,seng wan fang feng ya 。 bu zuo lao zuo gu jiu ,zhi yao tian su zuo cha 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《宣妙樓》的作者是谁?

《宣妙樓》的作者是"方鴻飛"。