和晁應之大暑書事


蓬門久閉謝來車,畏暑尤便小閣虛。 青引嫩苔留鳥篆,綠垂殘葉带蟲書。 寒泉出井功何有,白羽邀凉計已疏。 忍待西風一蕭瑟,碧鱸斫鱠意何如。
peng zuo jiu zuo zheng zuo ,wei shu you bian xiao zuo ta 。 qing yin nen tai liu zuo zhuan ,jin chui qu dai xi 。 han quan chu jing gong he you ,bai yu yao liang yin yi shu 。 ren dai xi zuo yi sheng se ,bi zuo zuo zuo yi he ru 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《和晁應之大暑書事》的作者是谁?

《和晁應之大暑書事》的作者是"張耒"。