次黄司戶紅糟韵四首 其二


江南水作桃花紅,釀成十五女兒容。 眉山先生忽驚見,一曲便欲拚千鍾。 誰傳春信過江北,小槽殘滴何能豐。 相逢但欲覓苴滓,杯羹爲薦霜畦菘。
jiang nan shui zuo tao hua ji ,zuo cheng shi wu nv rong 。 mei shan xian sheng hu zuo yao ,yi qu bian yu zuo qian zuo 。 zha chun xin zuo jiang bei ,xiao cao di he neng zuo 。 xiang feng dan yu yao zuo zi ,bei geng shu shuang qi zuo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《次黄司戶紅糟韵四首 其二》的作者是谁?

《次黄司戶紅糟韵四首 其二》的作者是"項安世"。