朝中措


矮窗西畔翠荷香。 人在小池塘。 何事未拈期局,却来闲倚胡床。 金盆弄水,玉钗亸鬓,妆懒何妨。 莫道困来不饮,今宵却恨天凉。
ai chuang xi pan cui he xiang 。 ren zai xiao chi tang 。 he shi wei nian qi ju ,que lai xian yi hu chuang 。 jin pen nong shui ,yu zuo zuo ,zhuang lan he fang 。 mo dao kun lai bu yin ,jin xiao que hen tian liang 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《朝中措》的作者是谁?

《朝中措》的作者是"程垓"。