菩萨蛮


一声羌管吹呜咽。 玉溪夜半梅翻雪。 江月正茫茫。 断桥流水香。 含章春欲暮。 落日千山雨。 一点著枝酸。 吴姬先齿寒。
yi sheng qiang guan chui wu yan 。 yu xi ye ban mei fan xue 。 jiang yue zheng mang mang 。 duan qiao liu shui xiang 。 han zhang chun yu mu 。 luo ri qian shan yu 。 yi dian zhu zhi suan 。 wu ji xian chi han 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《菩萨蛮》的作者是谁?

《菩萨蛮》的作者是"孙舣"。