金锁重门荒苑静,绮窗愁对秋空。翠华一去寂无踪。玉楼歌吹,声断已随风。烟月不知人事改,夜阑还照深宫。藕花相向野塘中,暗伤亡国,清露泣香红。

jin suo zhong men huang yuan jing ,zuo chuang chou dui qiu kong 。cui hua yi qu ji wu zong 。yu lou ge chui ,sheng duan yi sui feng 。yan yue bu zhi ren shi gai ,ye lan huan zhao shen gong 。ou hua xiang xiang ye tang zhong ,an shang wang guo ,qing lu qi xiang hong 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。