寂寂画堂梁上燕,高卷翠帘横数扇。一庭春色恼人来,满地落花红几片。愁倚锦屏低雪面,泪滴绣罗金缕线。好天凉月尽伤心,为是玉郎长不见。

ji ji hua tang liang shang yan ,gao juan cui lian heng shu shan 。yi ting chun se nao ren lai ,man di luo hua hong ji pian 。chou yi jin ping di xue mian ,lei di xiu luo jin lv xian 。hao tian liang yue jin shang xin ,wei shi yu lang chang bu jian 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳如眉,云似发,鲛绡雾縠笼香雪。梦魂惊,钟漏歇,窗外晓莺残月。几多情,无处说,落花飞絮清明节。少年郎,容易别,一去音书断绝。

liu ru mei ,yun si fa ,zuo zuo wu jun long xiang xue 。meng hun jing ,zhong lou xie ,chuang wai xiao zuo can yue 。ji duo qing ,wu chu shuo ,luo hua fei xu qing ming jie 。shao nian lang ,rong yi bie ,yi qu yin shu duan jue 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

烟雨晚晴天,零落花无语。难话此时心,梁燕双来去。琴韵对薰风,有恨和情抚。肠断断弦频,泪滴黄金缕。

yan yu wan qing tian ,ling luo hua wu yu 。nan hua ci shi xin ,liang yan shuang lai qu 。qin yun dui zuo feng ,you hen he qing fu 。chang duan duan xian pin ,lei di huang jin lv 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。