是日惊秋老,相望各一涯。离怀销浊酒,愁眼见黄花。天地存肝胆,江山阅鬓华。多蒙千里讯,逐客已无家。

shi ri jing qiu lao ,xiang wang ge yi ya 。li huai xiao zhuo jiu ,chou yan jian huang hua 。tian di cun gan dan ,jiang shan yue zuo hua 。duo meng qian li xun ,zhu ke yi wu jia 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

十载江南事已非,与君辛苦各生归。愁看京口三军溃,痛说扬州十日围。碧血未消今战垒,白头相见旧征衣。东京朱祜年犹少,莫向尊前叹式微。

shi zai jiang nan shi yi fei ,yu jun xin ku ge sheng gui 。chou kan jing kou san jun kui ,tong shuo yang zhou shi ri wei 。bi xue wei xiao jin zhan lei ,bai tou xiang jian jiu zheng yi 。dong jing zhu zuo nian you shao ,mo xiang zun qian tan shi wei 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。