绿暗红稀出凤城,暮云楼阁古今情。行人莫听宫前水,流尽年光是此声。

lv an hong xi chu feng cheng ,mu yun lou ge gu jin qing 。xing ren mo ting gong qian shui ,liu jin nian guang shi ci sheng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

晚日低霞绮,晴山远画眉。春青河畔草,不是望乡时。

wan ri di xia zuo ,qing shan yuan hua mei 。chun qing he pan cao ,bu shi wang xiang shi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。