流水孤村,荒城古道。槎牙老木乌鸢噪。夕阳倒影射疏林,江边一带芙蓉老。风暝寒烟,天低衰草,登楼望极群峰小。欲将归信问行人,青山尽处行人少。

liu shui gu cun ,huang cheng gu dao 。zuo ya lao mu wu zuo zao 。xi yang dao ying she shu lin ,jiang bian yi dai zuo rong lao 。feng zuo han yan ,tian di shuai cao ,deng lou wang ji qun feng xiao 。yu jiang gui xin wen xing ren ,qing shan jin chu xing ren shao 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。