半窗幽梦微茫,歌罢钱塘,赋罢高唐。风入罗帏,爽入疏棂,月照纱窗。缥缈见梨花淡妆,依稀闻兰麝余香。唤起思量,待不思量,怎不思量!

ban chuang you meng wei mang ,ge ba qian tang ,fu ba gao tang 。feng ru luo zuo ,shuang ru shu zuo ,yue zhao sha chuang 。zuo zuo jian li hua dan zhuang ,yi xi wen lan zuo yu xiang 。huan qi si liang ,dai bu si liang ,zen bu si liang !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。