西桥柳色


渠畔龙宫枕大堤,春风夹岸柳梢齐。羊肠白道穿云出,雁齿红桥亚水低。沽酒清阴时系马,招凉短槛几留题。更添蜡屐游山兴,为问平湖西复西。

qu pan long gong zhen da di ,chun feng jia an liu shao qi 。yang chang bai dao chuan yun chu ,yan chi hong qiao ya shui di 。gu jiu qing yin shi xi ma ,zhao liang duan jian ji liu ti 。geng tian la zuo you shan xing ,wei wen ping hu xi fu xi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。