春日偶成


云淡风轻近午天,傍花随柳过前川。时人不识余心乐,将谓偷闲学少年。

yun dan feng qing jin wu tian ,bang hua sui liu guo qian chuan 。shi ren bu shi yu xin le ,jiang wei tou xian xue shao nian 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

秋日偶成


闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。

xian lai wu shi bu cong rong ,shui jue dong chuang ri yi hong 。wan wu jing guan jie zi de ,si shi jia xing yu ren tong 。dao tong tian di you xing wai ,si ru feng yun bian tai zhong 。fu gui bu yin pin jian le ,nan er dao ci shi hao xiong 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

游月陂


月陂堤上四徘徊,北有中天百尺台。万物已随秋气改,一樽聊为晚凉开。水心云影闲相照,林下泉声静自来。世事无端何足计,但逢佳节约重陪。

yue zuo di shang si pai huai ,bei you zhong tian bai chi tai 。wan wu yi sui qiu qi gai ,yi zuo liao wei wan liang kai 。shui xin yun ying xian xiang zhao ,lin xia quan sheng jing zi lai 。shi shi wu duan he zu ji ,dan feng jia jie yue zhong pei 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

郊行即事


芳原绿野恣行时,春入遥山碧四围。兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。况是清明好天气,不妨游衍莫忘归。

fang yuan lv ye zuo xing shi ,chun ru yao shan bi si wei 。xing zhu luan hong chuan liu xiang ,kun lin liu shui zuo tai zuo 。mo ci zhan jiu shi fen quan ,zhi kong feng hua yi pian fei 。kuang shi qing ming hao tian qi ,bu fang you yan mo wang gui 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。