烛影摇红,向夜阑,乍酒醒、心情懒。尊前谁为唱《阳关》,离恨天涯远。无奈云沉雨散。凭阑干、东风泪眼。海棠开后,燕子来时,黄昏庭院。

zhu ying yao hong ,xiang ye lan ,zha jiu xing 、xin qing lan 。zun qian shui wei chang 《yang guan 》,li hen tian ya yuan 。wu nai yun chen yu san 。ping lan gan 、dong feng lei yan 。hai tang kai hou ,yan zi lai shi ,huang hun ting yuan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。