人之初


人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。 子不学,非所宜。幼不学,老何为。玉不琢,不成器。人不学,不知义。

ren zhi chu ,xing ben shan 。xing xiang jin ,xi xiang yuan 。gou bu jiao ,xing nai qian 。jiao zhi dao ,gui yi zhuan 。 zi bu xue ,fei suo yi 。you bu xue ,lao he wei 。yu bu zhuo ,bu cheng qi 。ren bu xue ,bu zhi yi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。