四山矗矗野田田,近是人烟远是邨。鸟外疏钟灵隐寺,花边流水武陵源。有逢即画原非笔,所见皆诗本不言。看插秧栽欲忘返,杖藜徙倚至黄昏。

si shan chu chu ye tian tian ,jin shi ren yan yuan shi zuo 。niao wai shu zhong ling yin si ,hua bian liu shui wu ling yuan 。you feng ji hua yuan fei bi ,suo jian jie shi ben bu yan 。kan cha yang zai yu wang fan ,zhang zuo zuo yi zhi huang hun 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。