中流欲暮见湘烟,苇岸无穷接楚田。去雁远冲云梦雪,离人独上洞庭船。风波尽日依山转,星汉通霄向水连。(连 一作:悬)零落梅花过残腊,故园归醉及新年。

zhong liu yu mu jian xiang yan ,wei an wu qiong jie chu tian 。qu yan yuan chong yun meng xue ,li ren du shang dong ting chuan 。feng bo jin ri yi shan zhuan ,xing han tong xiao xiang shui lian 。(lian yi zuo :xuan )ling luo mei hua guo can la ,gu yuan gui zui ji xin nian 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。