菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。还与韶光共憔悴,不堪看。细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒。多少泪珠何限恨,倚阑干。(何限恨 一作:无限恨)

zuo zuo xiang xiao cui ye can ,xi feng chou qi lv bo jian 。huan yu shao guang gong zuo zuo ,bu kan kan 。xi yu meng hui ji sai yuan ,xiao lou chui che yu zuo han 。duo shao lei zhu he xian hen ,yi lan gan 。(he xian hen yi zuo :wu xian hen )
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

手卷真珠上玉钩,依前春恨锁重楼。风里落花谁是主?思悠悠。青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。回首绿波三楚暮,接天流。

shou juan zhen zhu shang yu gou ,yi qian chun hen suo zhong lou 。feng li luo hua shui shi zhu ?si you you 。qing niao bu chuan yun wai xin ,ding xiang kong jie yu zhong chou 。hui shou lv bo san chu mu ,jie tian liu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

一钩初月临妆镜,蝉鬓凤钗慵不整。重帘静,层楼迥,惆怅落花风不定。柳堤芳草径,梦断辘轳金井。昨夜更阑酒醒,春愁过却病。

yi gou chu yue lin zhuang jing ,chan zuo feng zuo zuo bu zheng 。zhong lian jing ,ceng lou zuo ,zuo zuo luo hua feng bu ding 。liu di fang cao jing ,meng duan zuo zuo jin jing 。zuo ye geng lan jiu xing ,chun chou guo que bing 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。