九字梅花咏


昨夜西风吹折千林梢,渡口小艇滚入沙滩坳。野桥古梅独卧寒屋角,疏影横斜暗上书窗敲。半枯半活几个擫蓓蕾,欲开未开数点含香苞。纵使画工奇妙也缩手,我爱清香故把新诗嘲。

zuo ye xi feng chui zhe qian lin shao ,du kou xiao ting gun ru sha tan zuo 。ye qiao gu mei du wo han wu jiao ,shu ying heng xie an shang shu chuang qiao 。ban ku ban huo ji ge zuo lei ,yu kai wei kai shu dian han xiang bao 。zong shi hua gong qi miao ye suo shou ,wo ai qing xiang gu ba xin shi chao 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。