一曲清商,人别后、故园几度。想翠竹、碧梧风采,旧游何处。三径西风秋共老,满庭疏雨春都过。看苍苔、白石易黄昏,愁无数。峄山畔,淇泉路。空回首,佳期误。叹舞鸾鸣凤,归来迟暮。冷淡还如西草,凄迷番作江东树。且留他、素管候冰丝,重相和。

yi qu qing shang ,ren bie hou 、gu yuan ji du 。xiang cui zhu 、bi wu feng cai ,jiu you he chu 。san jing xi feng qiu gong lao ,man ting shu yu chun du guo 。kan cang tai 、bai shi yi huang hun ,chou wu shu 。zuo shan pan ,zuo quan lu 。kong hui shou ,jia qi wu 。tan wu zuo ming feng ,gui lai chi mu 。leng dan huan ru xi cao ,qi mi fan zuo jiang dong shu 。qie liu ta 、su guan hou bing si ,zhong xiang he 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。