间者数年比不登,又有水旱疾疫之灾,朕甚忧之。愚而不明,未达其咎。意者朕之政有所失、而行有过与?乃天道有不顺、地利或不得、人事多失和、鬼神废不享与?何以致此?将百官之奉养或费、无用之事或多与?何其民食之寡乏也?   夫度田非益寡,而计民未加益,以口量地,其于古犹有余,而食之甚不足者,其咎安在?无乃百姓之从事于末、以害农者蕃、为酒醪以靡谷者多、六畜之食焉者众与?细大之义,吾未能得其中。其与丞相、列侯、吏二千石、博士议之,有可以佐百姓者,率意远思,无有所隐。

  jian zhe shu nian bi bu deng ,you you shui han ji yi zhi zai ,zuo shen you zhi 。yu er bu ming ,wei da qi jiu 。yi zhe zuo zhi zheng you suo shi 、er xing you guo yu ?nai tian dao you bu shun 、di li huo bu de 、ren shi duo shi he 、gui shen fei bu xiang yu ?he yi zhi ci ?jiang bai guan zhi feng yang huo fei 、wu yong zhi shi huo duo yu ?he qi min shi zhi gua fa ye ?   fu du tian fei yi gua ,er ji min wei jia yi ,yi kou liang di ,qi yu gu you you yu ,er shi zhi shen bu zu zhe ,qi jiu an zai ?wu nai bai xing zhi cong shi yu mo 、yi hai nong zhe zuo 、wei jiu zuo yi mi gu zhe duo 、liu xu zhi shi yan zhe zhong yu ?xi da zhi yi ,wu wei neng de qi zhong 。qi yu zuo xiang 、lie hou 、li er qian shi 、bo shi yi zhi ,you ke yi zuo bai xing zhe ,lv yi yuan si ,wu you suo yin 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。