骢马


金络青骢白玉鞍,长鞭紫陌野游盘。朝驱东道尘恒灭,暮到河源日未阑。汗血每随边地苦,蹄伤不惮陇阴寒。君能一饮长城窟,为报天山行路难。

jin luo qing zuo bai yu an ,chang bian zi mo ye you pan 。chao qu dong dao chen heng mie ,mu dao he yuan ri wei lan 。han xue mei sui bian di ku ,ti shang bu dan long yin han 。jun neng yi yin chang cheng ku ,wei bao tian shan xing lu nan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。