阻雪


关山虽胜路难堪,才上征鞍又解骖。十丈黄尘千尺雪,可知俱不似江南。

guan shan sui sheng lu nan kan ,cai shang zheng an you jie zuo 。shi zhang huang chen qian chi xue ,ke zhi ju bu si jiang nan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

闻鹧鸪


鹧鸪声里夕阳西,陌上征人首尽低。遍地关山行不得,为谁辛苦尽情啼?

zuo zuo sheng li xi yang xi ,mo shang zheng ren shou jin di 。bian di guan shan xing bu de ,wei shui xin ku jin qing ti ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

出居庸关


居庸关上子规啼,饮马流泉落日低。雨雪自飞千嶂外,榆林只隔数峰西。

ju yong guan shang zi gui ti ,yin ma liu quan luo ri di 。yu xue zi fei qian zuo wai ,yu lin zhi ge shu feng xi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

真州绝句


江干多是钓人居,柳陌菱塘一带疏。好是日斜风定后,半江红树卖鲈鱼。

jiang gan duo shi diao ren ju ,liu mo ling tang yi dai shu 。hao shi ri xie feng ding hou ,ban jiang hong shu mai zuo yu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

过湖北山家


路回临石岸,树老出墙根。野水合诸涧,桃花成一村。呼鸡过篱栅,行酒尽儿孙。老矣吾将隐,前峰恰对门。

lu hui lin shi an ,shu lao chu qiang gen 。ye shui he zhu jian ,tao hua cheng yi cun 。hu ji guo li zha ,xing jiu jin er sun 。lao yi wu jiang yin ,qian feng qia dui men 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

黄花古渡接芦溪,行过萍乡路渐低。吠犬鸣鸡村远近,乳鹅新鸭岸东西。丝缫细雨沾衣润,刀剪良苗出水齐。犹与湖南风土近,春深无处不耕犁。

huang hua gu du jie lu xi ,xing guo ping xiang lu jian di 。fei quan ming ji cun yuan jin ,ru e xin ya an dong xi 。si zuo xi yu zhan yi run ,dao jian liang miao chu shui qi 。you yu hu nan feng tu jin ,chun shen wu chu bu geng li 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

舟夜书所见


月黑见渔灯,孤光一点萤。微微风簇浪,散作满河星。

yue hei jian yu deng ,gu guang yi dian ying 。wei wei feng cu lang ,san zuo man he xing 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

过许州


到处陂塘决决流,垂杨百里罨平畴。行人便觉须眉绿,一路蝉声过许州。

dao chu zuo tang jue jue liu ,chui yang bai li zuo ping chou 。xing ren bian jue xu mei lv ,yi lu chan sheng guo xu zhou 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

秣陵怀古


山色江声共寂寥,十三陵树晚萧萧。中原事业如江左,芳草何须怨六朝。

shan se jiang sheng gong ji liao ,shi san ling shu wan xiao xiao 。zhong yuan shi ye ru jiang zuo ,fang cao he xu yuan liu chao 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

萤火


和雨还穿户,经风忽过墙。虽缘草成质,不借月为光。解识幽人意,请今聊处囊。君看落空阔,何异大星芒。

he yu huan chuan hu ,jing feng hu guo qiang 。sui yuan cao cheng zhi ,bu jie yue wei guang 。jie shi you ren yi ,qing jin liao chu nang 。jun kan luo kong kuo ,he yi da xing mang 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

灵隐寺月夜


夜寒香界白,涧曲寺门通。月在众峰顶,泉流乱叶中。一灯群动息,孤磬四天空。归路畏逢虎,况闻岩下风。

ye han xiang jie bai ,jian qu si men tong 。yue zai zhong feng ding ,quan liu luan ye zhong 。yi deng qun dong xi ,gu zuo si tian kong 。gui lu wei feng hu ,kuang wen yan xia feng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

竹石


咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

yao ding qing shan bu fang song ,li gen yuan zai po yan zhong 。qian mo wan ji huan jian jin ,ren er dong xi nan bei feng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

山中雪后


晨起开门雪满山,雪晴云淡日光寒。檐流未滴梅花冻,一种清孤不等闲。

chen qi kai men xue man shan ,xue qing yun dan ri guang han 。zuo liu wei di mei hua dong ,yi zhong qing gu bu deng xian 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

卖得鲜鱼二百钱,籴粮炊饭放归船。拔来湿苇烧难着,晒在垂杨古岸边。

mai de xian yu er bai qian ,zuo liang chui fan fang gui chuan 。ba lai shi wei shao nan zhuo ,shai zai chui yang gu an bian 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

偶然作


百金买骏马,千金买美人;万金买高爵,何处买青春?

bai jin mai jun ma ,qian jin mai mei ren ;wan jin mai gao jue ,he chu mai qing chun ?
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。