同張昌時宿高明寺


幽卧不知覺,窗懸寒日初。 矧伊夜來雨,谿聲到吾廬。 故人挽我出,忽枉天際書。 躋險敢自休,青山轉籃輿。 相逢竹間寺,共擷園中蔬。 殘僧誰在亡,奄忽十載餘。 茗果話疇昔,新晴報鐘魚。 東雷亦已鳴,百草苕穎舒。 奈何與之子,齒髪日夜疏。 眷此不能發,牽衣更躊蹰。 明朝各回首,世事將焉如。
you wo bu zhi yin ,chuang han ri chu 。 zuo yi ye yu ,zuo long dao wu 。 gu ren wan wo chu ,hu wang tian zuo 。 zuo zuo gan zi xiu ,qing shan zuo hu zuo 。 xiang feng zhu zuo si ,gong zhong shu 。 seng zha zai wang ,yan hu shi zuo zuo 。 zuo guo yu xi ,xin qing zuo zuo 。 lei yi yi zuo ,bai cao zuo er shu 。 nai he ning zhi zi ,zuo zuo ri ye shu 。 juan ci bu neng , yi geng zuo zuo 。 ming chao ge hui shou ,shi shi yan ru 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《同張昌時宿高明寺》的作者是谁?

《同張昌時宿高明寺》的作者是"汪藻"。