應瓚輓詩


先生高誼古人幾,締就良緣誓不違。 要使有情皆作偶,縱然無目也相依。 倡隨偕老天何厚,生死同期世所希。 寒月宵深光萬里,渾疑華表鶴雙歸。
xian sheng gao zha gu ren ,jin jiu liang jin shi bu zuo 。 yao shi you qing jie zuo ou ,jun ran mu ye xiang yi 。 chang zuo zuo lao tian he hou ,sheng si tong qi shi suo xi 。 han yue xiao shen guang qu li , yi qu biao zuo zuo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《應瓚輓詩》的作者是谁?

《應瓚輓詩》的作者是"汪洙"。