離天長寄周重實


相逢握手便忘形,射策天門盡弟兄。 浮世有誰尊道義,青衫自笑爲功名。 高談未盡胸中意,作別猶如夢後驚。 半夜叩門投野寺,天寒孤月更分明。
xiang feng wo shou bian wang xing ,she ce tian zuo bao di xiong 。 fu shi you zha zun dao li ,qing shan zi xiao gong ming 。 gao zha wei bao xiong zhong yi ,zuo ru zuo zuo 。 ban ye zuo zuo tou ye si ,tian han gu yue geng fen ming 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《離天長寄周重實》的作者是谁?

《離天長寄周重實》的作者是"張耒"。