生查子·元夕


去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖。(湿 一作:满)
qu nian yuan ye shi ,hua shi deng ru zhou 。yue shang liu shao tou ,ren yue huang hun hou 。jin nian yuan ye shi ,yue yu deng yi jiu 。bu jian qu nian ren ,lei shi chun shan xiu 。(shi yi zuo :man )
※提示:拼音为程序生成,多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《生查子·元夕》的作者是谁?

《生查子·元夕》的作者是"欧阳修"。


《生查子·元夕》这首诗词是那个朝代?

《生查子·元夕》的朝代是"宋代"。