浣溪沙·一曲新词酒一杯


一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。夕阳西下几时回?无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。
yi qu xin ci jiu yi bei ,qu nian tian qi jiu ting tai 。xi yang xi xia ji shi hui ?wu ke nai he hua luo qu ,si zeng xiang shi yan gui lai 。xiao yuan xiang jing du pai huai 。
※提示:拼音为程序生成,多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《浣溪沙·一曲新词酒一杯》的作者是谁?

《浣溪沙·一曲新词酒一杯》的作者是"晏殊"。


《浣溪沙·一曲新词酒一杯》这首诗词是那个朝代?

《浣溪沙·一曲新词酒一杯》的朝代是"宋代"。