菩萨蛮·小山重叠金明灭


小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。照花前后镜,花面交相映。新帖绣罗襦,双双金鹧鸪。
xiao shan zhong die jin ming mie ,zuo yun yu du xiang sai xue 。lan qi hua e mei ,nong zhuang shu xi chi 。zhao hua qian hou jing ,hua mian jiao xiang ying 。xin tie xiu luo zuo ,shuang shuang jin zuo zuo 。
※提示:拼音为程序生成,多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《菩萨蛮·小山重叠金明灭》的作者是谁?

《菩萨蛮·小山重叠金明灭》的作者是"温庭筠"。


《菩萨蛮·小山重叠金明灭》这首诗词是那个朝代?

《菩萨蛮·小山重叠金明灭》的朝代是"唐代"。