郑人逃暑


郑人有逃暑于孤林之下者,日流影移,而徙衽以从阴。及至暮,反席于树下。及月流影移,复徙衽以从阴,而患露之濡于身。其阴逾去,而其身逾湿,是巧于用昼而拙于用夕矣。
zheng ren you tao shu yu gu lin zhi xia zhe ,ri liu ying yi ,er zuo zuo yi cong yin 。ji zhi mu ,fan xi yu shu xia 。ji yue liu ying yi ,fu zuo zuo yi cong yin ,er huan lu zhi zuo yu shen 。qi yin yu qu ,er qi shen yu shi ,shi qiao yu yong zhou er zhuo yu yong xi yi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文郑国有个人在一棵独立的树下乘凉,随着太阳的移动树的影子也移动,他就挪动自己的卧席跟着树的阴影。等到了黄昏时分,他又把卧席放到大树底下。等到树影随着月亮移动时,他又随着树影挪动自己的卧席,而苦于露水沾湿了全身。树影越移越远了,他的身上也越沾越湿。这个方法在白天使用很巧妙,但晚上用就相当笨拙了。
注释逃暑:避暑,乘凉。孤林:独立的一棵树。徙(xǐ):迁移,移动。衽(rèn):卧席。以:(用)来。及:等到。至:到了。暮:黄昏。席:睡。于:在。
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen zheng guo you ge ren zai yi ke du li de shu xia cheng liang ,sui zhuo tai yang de yi dong shu de ying zi ye yi dong ,ta jiu nuo dong zi ji de wo xi gen zhuo shu de yin ying 。deng dao liao huang hun shi fen ,ta you ba wo xi fang dao da shu di xia 。deng dao shu ying sui zhuo yue liang yi dong shi ,ta you sui zhuo shu ying nuo dong zi ji de wo xi ,er ku yu lu shui zhan shi liao quan shen 。shu ying yue yi yue yuan liao ,ta de shen shang ye yue zhan yue shi 。zhe ge fang fa zai bai tian shi yong hen qiao miao ,dan wan shang yong jiu xiang dang ben zhuo liao 。
zhu shi tao shu :bi shu ,cheng liang 。gu lin :du li de yi ke shu 。zuo (xǐ):qian yi ,yi dong 。zuo (rèn):wo xi 。yi :(yong )lai 。ji :deng dao 。zhi :dao liao 。mu :huang hun 。xi :shui 。yu :zai 。
zhan kai yue du quan wen ∨