送文子转漕江东二首


九重寤寐忆忠诚,故向长沙起贾生。魏阙丝纶新借宠,秦淮草木旧知名。已闻塞下销锋镝,正自胸中有甲兵。万幕从兹无减灶,笑看卧鼓旧边城。诏颁英簜促锋车,暂借长才按转输。昔叹当年无李牧,今知江左有夷吾。休论足食为先策,自是平戎在用儒。来岁春风三月暮,沙堤隠隠接云衢。
jiu zhong zuo mei yi zhong cheng ,gu xiang chang sha qi jia sheng 。wei zuo si lun xin jie chong ,qin huai cao mu jiu zhi ming 。yi wen sai xia xiao feng zuo ,zheng zi xiong zhong you jia bing 。wan mu cong zi wu jian zao ,xiao kan wo gu jiu bian cheng 。zuo ban ying ha cu feng che ,zan jie chang cai an zhuan shu 。xi tan dang nian wu li mu ,jin zhi jiang zuo you yi wu 。xiu lun zu shi wei xian ce ,zi shi ping rong zai yong ru 。lai sui chun feng san yue mu ,sha di zuo zuo jie yun zuo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

注释贾生:指汉贾谊。魏阙:古代宫门外两边高耸的楼观。楼观下常为悬布法令之所。亦借指朝廷。锋镝:刀刃和箭头,泛指兵器,也比喻战争。卧鼓:息鼓。常示无战争﹐或战事已息止。英簜:古代竹制的符节,持之以作凭证,犹汉代的竹使符。后亦泛指外任官员的印信和证件。锋车:即追锋车。常指朝廷用以征召的疾驰之车。李牧:战国时期赵国人,战国时期赵国杰出的军事家、统帅。官至赵国相,大将军衔,受封赵国武安君。夷吾:管仲,名夷吾,又名敬仲,字仲,春秋时期齐国著名的政治家、军事家,颍上(今安徽颍上)人。平戎:原谓与戎人媾和。后指对外族
展开阅读全文 ∨

拼音注释

zhu shijia sheng :zhi han jia yi 。wei zuo :gu dai gong men wai liang bian gao song de lou guan 。lou guan xia chang wei xuan bu fa ling zhi suo 。yi jie zhi chao ting 。feng zuo :dao ren he jian tou ,fan zhi bing qi ,ye bi yu zhan zheng 。wo gu :xi gu 。chang shi wu zhan zheng ﹐huo zhan shi yi xi zhi 。ying ha :gu dai zhu zhi de fu jie ,chi zhi yi zuo ping zheng ,you han dai de zhu shi fu 。hou yi fan zhi wai ren guan yuan de yin xin he zheng jian 。feng che :ji zhui feng che 。chang zhi chao ting yong yi zheng zhao de ji chi zhi che 。li mu :zhan guo shi qi zhao guo ren ,zhan guo shi qi zhao guo jie chu de jun shi jia 、tong shuai 。guan zhi zhao guo xiang ,da jiang jun xian ,shou feng zhao guo wu an jun 。yi wu :guan zhong ,ming yi wu ,you ming jing zhong ,zi zhong ,chun qiu shi qi qi guo zhu ming de zheng zhi jia 、jun shi jia ,zuo shang (jin an hui zuo shang )ren 。ping rong :yuan wei yu rong ren zuo he 。hou zhi dui wai zu
zhan kai yue du quan wen ∨