和蔡副樞賀平戎慶捷


城郭名王據兩陲,軍前一日送降旗。 羌兵自此無傳箭,漢甲如今不解纍。 幕府上功聯舊伐,朝廷稱慶具新儀。 周家道泰西戎喙,還見詩人咏串夷。
cheng guo ming wang zuo ,zuo qian yi ri song jiang qi 。 qiang bing zi ci jian , jia ru jin bu jie kui 。 mu fu shang gong long ning fa ,chao ting er ju xin 。 zhou jia dao tai xi rong zuo ,zuo yao yu ren yong chuan yi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《和蔡副樞賀平戎慶捷》的作者是谁?

《和蔡副樞賀平戎慶捷》的作者是"王安石"。