小池


泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。
quan yan wu sheng xi xi liu ,shu yin zhao shui ai qing rou 。xiao he cai lu jian jian jiao ,zao you zuo zuo li shang tou 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释
译文及注释译文泉眼悄然无声是因舍不得细细的水流,映在水里的树阴喜欢这晴天里柔和的风光。小荷叶刚从水面露出尖尖的角,早就有一只小蜻蜓立在它的上头。
注释泉眼:泉水的出口。惜:吝惜。照水:映在水里。晴柔:晴天里柔和的风光。尖尖角:初出水端还没有舒展的荷叶尖端。上头:上面,顶端。为了押韵,“头”不读轻声。


参考资料:完善

1、
余建忠 .中国古代名诗词译赏 .昆明市 :云南大学出版社 ,2011年 :363页 .


2、
萧练武 杨敬华 .中国语文 .上海市 :复旦大学出版社 ,2009年 :192页 .


3、
羊玉祥 .古典诗文鉴赏 .北京市 :中国广播电视出版社 ,2007年 :204-205页 .


拼音注释
yi wen ji zhu shiyi wen quan yan qiao ran wu sheng shi yin she bu de xi xi de shui liu ,ying zai shui li de shu yin xi huan zhe qing tian li rou he de feng guang 。xiao he ye gang cong shui mian lu chu jian jian de jiao ,zao jiu you yi zhi xiao zuo zuo li zai ta de shang tou 。
zhu shi quan yan :quan shui de chu kou 。xi :lin xi 。zhao shui :ying zai shui li 。qing rou :qing tian li rou he de feng guang 。jian jian jiao :chu chu shui duan huan mei you shu zhan de he ye jian duan 。shang tou :shang mian ,ding duan 。wei liao ya yun ,“tou ”bu du qing sheng 。


can kao zi liao :wan shan

1、
yu jian zhong .zhong guo gu dai ming shi ci yi shang .kun ming shi :yun nan da xue chu ban she ,2011nian :363ye .


2、
xiao lian wu yang jing hua .zhong guo yu wen .shang hai shi :fu dan da xue chu ban she ,2009nian :192ye .


3、
yang yu xiang .gu dian shi wen jian shang .bei jing shi :zhong guo guang bo dian shi chu ban she ,2007nian :204-205ye .