夜雨寄北


君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。 何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。
jun wen gui qi wei you qi ,ba shan ye yu zhang qiu chi 。 he dang gong jian xi chuang zhu ,que hua ba shan ye yu shi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文你问我回家的日期,归期难定,今晚巴山下着大雨,雨水已涨满秋池。什么时候我们才能一起秉烛长谈,相互倾诉今宵巴山夜雨中的思念之情。
注释寄北:写诗寄给北方的人。诗人当时在巴蜀(现在四川省),他的亲友在长安,所以说“寄北”。这首诗表达了诗人对亲友的深刻怀念。君:对对方的尊称,等于现代汉语中的“您”。归期:指回家的日期。巴山:指大巴山,在陕西南部和四川东北交界处。这里泛指巴蜀一带。秋池:秋天的池塘。何当:什么时候。共:副词,用在谓语前,表示动作行为是由两个或几个施事者共
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen ni wen wo hui jia de ri qi ,gui qi nan ding ,jin wan ba shan xia zhuo da yu ,yu shui yi zhang man qiu chi 。shi me shi hou wo men cai neng yi qi bing zhu chang tan ,xiang hu qing su jin xiao ba shan ye yu zhong de si nian zhi qing 。
zhu shi ji bei :xie shi ji gei bei fang de ren 。shi ren dang shi zai ba shu (xian zai si chuan sheng ),ta de qin you zai chang an ,suo yi shuo “ji bei ”。zhe shou shi biao da liao shi ren dui qin you de shen ke huai nian 。jun :dui dui fang de zun cheng ,deng yu xian dai han yu zhong de “nin ”。gui qi :zhi hui jia de ri qi 。ba shan :zhi da ba shan ,zai shan xi nan bu he si chuan dong bei jiao jie chu 。zhe li fan zhi ba shu yi dai 。qiu chi :qiu tian de chi tang 。he dang :shi me shi hou 。gong :fu ci ,yong zai wei yu qian ,biao shi dong zuo xing wei shi you liang ge huo ji ge shi shi zhe gong
zhan kai yue du quan wen ∨

相关问题?

《夜雨寄北》的作者是谁?

《夜雨寄北》的作者是"李商隐"。