绝句


竹影和诗瘦,梅花入梦香。可怜今夜月,不肯下西厢。
zhu ying he shi shou ,mei hua ru meng xiang 。ke lian jin ye yue ,bu ken xia xi xiang 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释
译文及注释译文清瘦的竹影和着诗句,梅花的香气伴着我入梦。可惜我的心情就像今晚的月亮,迟迟不肯落下西厢房。
注释西厢:传统汉族建筑四合院里面西面的厢房。


参考资料:完善

1、
古诗文网经典传承志愿小组.白马非马译注,作者邮箱:930331075@qq.com


拼音注释
yi wen ji zhu shiyi wen qing shou de zhu ying he zhuo shi ju ,mei hua de xiang qi ban zhuo wo ru meng 。ke xi wo de xin qing jiu xiang jin wan de yue liang ,chi chi bu ken luo xia xi xiang fang 。
zhu shi xi xiang :chuan tong han zu jian zhu si he yuan li mian xi mian de xiang fang 。


can kao zi liao :wan shan

1、
gu shi wen wang jing dian chuan cheng zhi yuan xiao zu .bai ma fei ma yi zhu ,zuo zhe you xiang :930331075@qq.com


相关问题?

《绝句》的作者是谁?

《绝句》的作者是"王庭筠"。