读山海经·其一


孟夏草木长,绕屋树扶疏。 众鸟欣有托,吾亦爱吾庐。 既耕亦已种,时还读我书。 穷巷隔深辙,颇回故人车。 欢言酌春酒,摘我园中蔬。 微雨从东来,好风与之俱。 泛览《周王传》,流观《山海图》。 俯仰终宇宙,不乐复何如?
meng xia cao mu chang ,rao wu shu fu shu 。 zhong niao xin you tuo ,wu yi ai wu lu 。 ji geng yi yi zhong ,shi huan du wo shu 。 qiong xiang ge shen zhe ,po hui gu ren che 。 huan yan zhuo chun jiu ,zhai wo yuan zhong shu 。 wei yu cong dong lai ,hao feng yu zhi ju 。 fan lan 《zhou wang chuan 》,liu guan 《shan hai tu 》。 fu yang zhong yu zhou ,bu le fu he ru ?
※提示:拼音为程序生成,多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《读山海经·其一》的作者是谁?

《读山海经·其一》的作者是"陶渊明"。


《读山海经·其一》这首诗词是那个朝代?

《读山海经·其一》的朝代是"魏晋"。