伐檀


坎坎伐檀兮,置之河之干兮。河水清且涟猗。不稼不穑,胡取禾三百廛兮?不狩不猎,胡瞻尔庭有县貆兮?彼君子兮,不素餐兮!坎坎伐辐兮,置之河之侧兮。河水清且直猗。不稼不穑,胡取禾三百亿兮?不狩不猎,胡瞻尔庭有县特兮?彼君子兮,不素食兮!坎坎伐轮兮,置之河之漘兮。河水清且沦猗。不稼不穑,胡取禾三百囷兮?不狩不猎,胡瞻尔庭有县鹑兮?彼君子兮,不素飧兮!
kan kan fa tan zuo ,zhi zhi he zhi gan zuo 。he shui qing qie lian zuo 。bu jia bu zuo ,hu qu he san bai zuo zuo ?bu zuo bu lie ,hu zhan er ting you xian zuo zuo ?bi jun zi zuo ,bu su can zuo !kan kan fa fu zuo ,zhi zhi he zhi ce zuo 。he shui qing qie zhi zuo 。bu jia bu zuo ,hu qu he san bai yi zuo ?bu zuo bu lie ,hu zhan er ting you xian te zuo ?bi jun zi zuo ,bu su shi zuo !kan kan fa lun zuo ,zhi zhi he zhi zuo 。he shui qing qie lun zuo 。bu jia bu zuo ,hu qu he san bai zuo ?bu zuo bu lie ,hu zhan er ting you xian zuo zuo ?bi jun zi zuo ,bu su zuo zuo !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文砍伐檀树声坎坎啊,棵棵放倒堆河边啊,河水清清微波转哟。不播种来不收割,为何三百捆禾往家搬啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院猪獾悬啊?那些老爷君子啊,不会白吃闲饭啊!砍下檀树做车辐啊,放在河边堆一处啊。河水清清直流注哟。不播种来不收割,为何三百捆禾要独取啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院兽悬柱啊?那些老爷君子啊,不会白吃饱腹啊!砍下檀树做车轮啊,棵棵放倒河边屯啊。河水清清起波纹啊。不播种来不收割,为何三百捆禾要独吞啊?不冬狩来不夜猎,为何见你庭院挂鹌鹑啊?那些老爷君子啊,可不白吃腥荤啊!
注释坎坎:象声词,伐木声。
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen kan fa tan shu sheng kan kan a ,ke ke fang dao dui he bian a ,he shui qing qing wei bo zhuan yo 。bu bo zhong lai bu shou ge ,wei he san bai kun he wang jia ban a ?bu dong zuo lai bu ye lie ,wei he jian ni ting yuan zhu zuo xuan a ?na xie lao ye jun zi a ,bu hui bai chi xian fan a !kan xia tan shu zuo che fu a ,fang zai he bian dui yi chu a 。he shui qing qing zhi liu zhu yo 。bu bo zhong lai bu shou ge ,wei he san bai kun he yao du qu a ?bu dong zuo lai bu ye lie ,wei he jian ni ting yuan shou xuan zhu a ?na xie lao ye jun zi a ,bu hui bai chi bao fu a !kan xia tan shu zuo che lun a ,ke ke fang dao he bian tun a 。he shui qing qing qi bo wen a 。bu bo zhong lai bu shou ge ,wei he san bai kun he yao du tun a ?bu dong zuo lai bu ye lie ,wei he jian ni ting yuan gua zuo zuo a ?na xie lao ye jun zi a ,ke bu bai chi xing hun a !
zhu shi kan kan :xiang sheng ci ,fa mu sheng 。
zhan kai yue du quan wen ∨