关山月


关山三五月,客子忆秦川。思妇高楼上,当窗应未眠。星旗映疏勒,云阵上祁连。战气今如此,从军复几年。
guan shan san wu yue ,ke zi yi qin chuan 。si fu gao lou shang ,dang chuang ying wei mian 。xing qi ying shu le ,yun zhen shang qi lian 。zhan qi jin ru ci ,cong jun fu ji nian 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文十五的月亮映照在关山上,出征的人儿思念遥远的故乡。想必妻子此时正站在高楼上,对着窗户遥望远在边关难以入眠。旗星照耀在疏勒城头,密布的浓云笼罩着祁连山。如今战争这样残酷频繁,什么时候才能结束这从军生涯回家。
注释关山月:乐府《横吹曲》题。关山:边境要塞之地,指征战人的所在地。三五月:阴历十五的月亮。客子:在外地出游或出征的人。秦川:指关中地区,泛指今陕西、甘肃、秦岭以北的平原地带。思:想到。妇:指客子的妻子。这句和下句时客子想象的情景。当:对着。未眠:没有睡觉。
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen shi wu de yue liang ying zhao zai guan shan shang ,chu zheng de ren er si nian yao yuan de gu xiang 。xiang bi qi zi ci shi zheng zhan zai gao lou shang ,dui zhuo chuang hu yao wang yuan zai bian guan nan yi ru mian 。qi xing zhao yao zai shu le cheng tou ,mi bu de nong yun long zhao zhuo qi lian shan 。ru jin zhan zheng zhe yang can ku pin fan ,shi me shi hou cai neng jie shu zhe cong jun sheng ya hui jia 。
zhu shi guan shan yue :le fu 《heng chui qu 》ti 。guan shan :bian jing yao sai zhi di ,zhi zheng zhan ren de suo zai di 。san wu yue :yin li shi wu de yue liang 。ke zi :zai wai di chu you huo chu zheng de ren 。qin chuan :zhi guan zhong di qu ,fan zhi jin shan xi 、gan su 、qin ling yi bei de ping yuan di dai 。si :xiang dao 。fu :zhi ke zi de qi zi 。zhe ju he xia ju shi ke zi xiang xiang de qing jing 。dang :dui zhuo 。wei mian :mei you shui jue 。
zhan kai yue du quan wen ∨

相关问题?

《关山月》的作者是谁?

《关山月》的作者是"徐陵"。