宿赞公房


杖锡何来此,秋风已飒然。雨荒深院菊,霜倒半池莲。放逐宁违性,虚空不离禅。相逢成夜宿,陇月向人圆。
zhang xi he lai ci ,qiu feng yi zuo ran 。yu huang shen yuan ju ,shuang dao ban chi lian 。fang zhu ning wei xing ,xu kong bu li zuo 。xiang feng cheng ye su ,long yue xiang ren yuan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文高僧怎么也会来到这里?在这秋风飒飒的季节我与您相逢。阴雨撂荒了您深院的菊花,严霜欺倒了半池莲影。遭到放逐又岂能违背心性?身居荒野也未能放弃禅宗。今夜与您相逢共宿,陇上的明月也向我们现出圆圆的光影。
注释杖锡(xī):手持锡仗。锡仗,菩萨头陀十八物之一,上有四股十二环,表示四谛十二姻缘之义。比丘向人乞食,到门口,便震动锡杖上的小环作声,以让人知道。飒(sà)然:形容风吹时沙沙作响。宁:岂能。虚空:荒野无人之处。赞公土室在山野。陇(lǒng)月:洁白明亮的月亮。
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen gao seng zen me ye hui lai dao zhe li ?zai zhe qiu feng zuo zuo de ji jie wo yu nin xiang feng 。yin yu liao huang liao nin shen yuan de ju hua ,yan shuang qi dao liao ban chi lian ying 。zao dao fang zhu you qi neng wei bei xin xing ?shen ju huang ye ye wei neng fang qi zuo zong 。jin ye yu nin xiang feng gong su ,long shang de ming yue ye xiang wo men xian chu yuan yuan de guang ying 。
zhu shi zhang xi (xī):shou chi xi zhang 。xi zhang ,pu sa tou tuo shi ba wu zhi yi ,shang you si gu shi er huan ,biao shi si zuo shi er yin yuan zhi yi 。bi qiu xiang ren qi shi ,dao men kou ,bian zhen dong xi zhang shang de xiao huan zuo sheng ,yi rang ren zhi dao 。zuo (sà)ran :xing rong feng chui shi sha sha zuo xiang 。ning :qi neng 。xu kong :huang ye wu ren zhi chu 。zan gong tu shi zai shan ye 。long (lǒng)yue :jie bai ming liang de yue liang 。
zhan kai yue du quan wen ∨

相关问题?

《宿赞公房》的作者是谁?

《宿赞公房》的作者是"杜甫"。