留別貴州父老


翻笑行藏不自由,邮亭杯酒又淹留。 罢官却喜身还健,报最空惭政未优。 截镫只今难系马,卖刀自昔已牵牛。 蛮烟岭树斜阳路,两地离怀一样秋。
fan xiao xing cang bu zi you ,you ting bei jiu you yan liu 。 ba guan que xi shen huan jian ,bao zui kong can zheng wei you 。 jie zuo zhi jin nan xi ma ,mai dao zi xi yi qian niu 。 man yan ling shu xie yang lu ,liang di li huai yi yang qiu 。
※提示:拼音为程序生成,多音字的拼音可能不准确。

注释

这首诗的注释如下:
翻笑行藏不自由:嘲笑自己的行动和隐藏不够自由。
邮亭杯酒又淹留:在驿站的小酒馆里饮酒,又一次耽误了行程。
罢官却喜身还健:被免职后,却欣喜身体依然健康。
报最空惭政未优:获得政绩汇报,但惭愧没有做得更好。
截镫只今难系马:如今想要留下马匹,难以找到合适的拴马之处。
卖刀自昔已牵牛:自古以来,人们牵着牛去卖刀。
蛮烟岭树斜阳路:蛮烟指边疆地区的云烟,岭树是指山岭上的树木,斜阳路是指夕阳照耀下的路。
两地离怀一样秋:两个地方的人们都有着同样的离别之情,都在这秋日里感伤。
整首诗表达了作者被罢官后内心的感受,对自由的渴望和对身体的珍视。同时,也描绘了对蛮烟岭树和两地离怀的感受,表达了作者对自然的赞美和对故乡的思念之情。

拼音注释

zhe shou shi de zhu shi ru xia :
fan xiao xing cang bu zi you :chao xiao zi ji de xing dong he yin cang bu gou zi you 。
you ting bei jiu you yan liu :zai zuo zhan de xiao jiu guan li yin jiu ,you yi ci dan wu liao xing cheng 。
ba guan que xi shen huan jian :bei mian zhi hou ,que xin xi shen ti yi ran jian kang 。
bao zui kong can zheng wei you :huo de zheng ji hui bao ,dan can kui mei you zuo de geng hao 。
jie zuo zhi jin nan xi ma :ru jin xiang yao liu xia ma pi ,nan yi zhao dao he shi de shuan ma zhi chu 。
mai dao zi xi yi qian niu :zi gu yi lai ,ren men qian zhuo niu qu mai dao 。
man yan ling shu xie yang lu :man yan zhi bian jiang di qu de yun yan ,ling shu shi zhi shan ling shang de shu mu ,xie yang lu shi zhi xi yang zhao yao xia de lu 。
liang di li huai yi yang qiu :liang ge di fang de ren men du you zhuo tong yang de li bie zhi qing ,du zai zhe qiu ri li gan shang 。
zheng shou shi biao da liao zuo zhe bei ba guan hou nei xin de gan shou ,dui zi you de ke wang he dui shen ti de zhen shi 。tong shi ,ye miao hui liao dui man yan ling shu he liang di li huai de gan shou ,biao da liao zuo zhe dui zi ran de zan mei he dui gu xiang de si nian zhi qing 。

相关问题?

《留別貴州父老》的作者是谁?

《留別貴州父老》的作者是"袁宏德"。


《留別貴州父老》这首诗词是那个朝代?

《留別貴州父老》的朝代是"宋朝"。