寻西山隐者不遇


绝顶一茅茨,直上三十里。扣关无僮仆,窥室唯案几。若非巾柴车,应是钓秋水。差池不相见,黾勉空仰止。草色新雨中,松声晚窗里。及兹契幽绝,自足荡心耳。虽无宾主意,颇得清净理。兴尽方下山,何必待之子。
jue ding yi mao ci ,zhi shang san shi li 。kou guan wu zuo pu ,kui shi wei an ji 。ruo fei jin chai che ,ying shi diao qiu shui 。cha chi bu xiang jian ,zuo mian kong yang zhi 。cao se xin yu zhong ,song sheng wan chuang li 。ji zi qi you jue ,zi zu dang xin er 。sui wu bin zhu yi ,po de qing jing li 。xing jin fang xia shan ,he bi dai zhi zi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文高高的山顶上有一座茅屋,从山下走上去足有三十里。轻扣柴门竟无童仆回问声,窥看室内只有桌案和茶几。主人不是驾着巾柴车外出,一定是到秋水碧潭去钓鱼。错过了时机不能与他见面,空负了殷勤仰慕一片心意。新雨中草色多么青翠葱绿,晚风将松涛声送进窗户里。这清幽境地很合我的雅兴,足可以把身心和耳目荡涤。我虽然还没有和主人交谈,却已经领悟到清净的道理。玩到兴尽就满意地下山去,何必非要和这位隐者相聚。
注释茅茨:茅屋。扣关:敲门。僮仆:指书童。唯案几:只有桌
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen gao gao de shan ding shang you yi zuo mao wu ,cong shan xia zou shang qu zu you san shi li 。qing kou chai men jing wu tong pu hui wen sheng ,kui kan shi nei zhi you zhuo an he cha ji 。zhu ren bu shi jia zhuo jin chai che wai chu ,yi ding shi dao qiu shui bi tan qu diao yu 。cuo guo liao shi ji bu neng yu ta jian mian ,kong fu liao yin qin yang mu yi pian xin yi 。xin yu zhong cao se duo me qing cui cong lv ,wan feng jiang song tao sheng song jin chuang hu li 。zhe qing you jing di hen he wo de ya xing ,zu ke yi ba shen xin he er mu dang di 。wo sui ran huan mei you he zhu ren jiao tan ,que yi jing ling wu dao qing jing de dao li 。wan dao xing jin jiu man yi di xia shan qu ,he bi fei yao he zhe wei yin zhe xiang ju 。
zhu shi mao ci :mao wu 。kou guan :qiao men 。zuo pu :zhi shu tong 。wei an ji :zhi you zhuo
zhan kai yue du quan wen ∨

相关问题?

《寻西山隐者不遇》的作者是谁?

《寻西山隐者不遇》的作者是"丘为"。