春思


燕草如碧丝,秦桑低绿枝。当君怀归日,是妾断肠时。 春风不相识,何事入罗帏。
yan cao ru bi si ,qin sang di lv zhi 。dang jun huai gui ri ,shi zuo duan chang shi 。 chun feng bu xiang shi ,he shi ru luo zuo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文 燕地小草刚像丝绒一般柔软纤细,秦地的桑叶早已茂密得压弯了树枝。当你怀念家园盼望归家之日时,我早就因思念你而愁肠百结。春风啊你与我素不相识,为何要吹进罗帐激起我的愁思呢?
注释 燕草:指燕地的草。燕,河北省北部一带,此泛指北部边地,征夫所在之处。秦桑:秦地的桑树。秦,指陕西省一带,此指思妇所在之地。燕地寒冷,草木迟生于较暖的秦地。君:指征夫。怀归:想家。妾:古代妇女自称。此处为思妇自指。罗帏:丝织的帘帐。
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen yan di xiao cao gang xiang si rong yi ban rou ruan xian xi ,qin di de sang ye zao yi mao mi de ya wan liao shu zhi 。dang ni huai nian jia yuan pan wang gui jia zhi ri shi ,wo zao jiu yin si nian ni er chou chang bai jie 。chun feng a ni yu wo su bu xiang shi ,wei he yao chui jin luo zhang ji qi wo de chou si ne ?
zhu shi yan cao :zhi yan di de cao 。yan ,he bei sheng bei bu yi dai ,ci fan zhi bei bu bian di ,zheng fu suo zai zhi chu 。qin sang :qin di de sang shu 。qin ,zhi shan xi sheng yi dai ,ci zhi si fu suo zai zhi di 。yan di han leng ,cao mu chi sheng yu jiao nuan de qin di 。jun :zhi zheng fu 。huai gui :xiang jia 。zuo :gu dai fu nv zi cheng 。ci chu wei si fu zi zhi 。luo zuo :si zhi de lian zhang 。
zhan kai yue du quan wen ∨

相关问题?

《春思》的作者是谁?

《春思》的作者是"李白"。