會文昌宮


文曜炳天府,司祿輔時雍。 妥靈儼宮宇,垂光耀詞鋒。 牲齊蠲穀旦,英髦翕來宗。 桂旗降剡剡,瑶席瞻顒顒。 克誠致昭享,受嘏欣滿容。 賓筵列左右,旅觶歡橫縱。 美矣席上珍,何異金在鎔。 聯舉屬茲歲,青雲升九重。
wen zuo bing tian fu ,si dai zuo yong 。 tuo zuo yu ,chui guang yao yu zuo 。 sheng zuo zuo er dan ,ying zuo zuo zong 。 gui qi jiang zuo zuo ,yao xi zhan zuo zuo 。 ke zha zhi zhao xiang ,shou zuo xin rong 。 zuo zuo lie zuo you ,lv yin jun 。 mei yi xi shang zhen ,he jin zai zuo 。 long ning pi ,qing zuo sheng jiu zhong 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《會文昌宮》的作者是谁?

《會文昌宮》的作者是"林宗放"。